Hlavní stránka Příplatky-Vratné zálohy

Příplatky-Vratné zálohyPravidla vrácení vratných dílů ( příplatky )

Po odeslání starého dílu k ekologické likvidaci jej předáváme výrobci, který podle níže uvedených kritérií
ověří zda je vhodný k dalšímu použití. Do balení je potřeba přiložit kopii faktury a protokol o vrácení kauce
,který je potřeba pečlivě vyplnit. Pokud je starý díl schválen tak vracíme vratnou zálohu ( příplatek ) na Váš účet.
Prosíme o důkladné seznámení s pravidly, aby nedocházelo k problémům při vrácení zboží!

Podmínky vrácení vratných dílů ( příplatky)

Hnací hřídele ( poloosy ) :
· Poloosa bude dodána v originálním obalu, ve kterém přijel díl nový
· Poloosa je kompletní se všemi částmi a nesmí být vyhnutá,
· Poloosa není nadměrně zkorodována,
· Poloosa je dodána s homokinetickými klouby,
· Poloosa není zlomená,
· Žádné poškození homokinetického kloubu a závitu,
· Není prasklý košík a také žádné stopy zadření nebo přehřátí na vnitřních a venkovních hranách.

Převodky řízení :
· Používaná převodka řízení, bude dodána v originálním obalu, ve kterém přišel díl nový
· Vracená převodka řízení je kompletní a musí obsahovat gumové manžety, tlakové potrubí a řídící
  tyče (jestliže jsou dodány v novém dílu)
· Převodka řízení není nadměrně zkorodována,
· Bez mechanických poškození, převodka není vyhnutá, lišta chodí bez blokování, nebyly poškozeny
  úchytné části,
· Tyče (tyč) řízení nemají poškozené závity, nejsou vyhnuté nebo zlomené,
· Převodka nemá poškozené nebo chybějící hydraulické potrubí,
· Bez poškození na vstupní hřídeli nebo tisícihranu
· Z nového dílu je nutné předělat všechny krytky a ucpávky na vratný starý díl

Čerpadla posilovače řízení :
· Používané čerpadlo posilovače, bude dodáno v originálním obalu, ve kterém přišel díl nový
· Vrácené čerpadlo je kompletní, tak jak je zobrazeno v katalogu
· Bez mechanických poškození,
· Nejsou poškozeny závity,
· Dbejte aby čerpadlo nebylo dodáno s poškozenou řemenicí a hřídelí
· Vracené čerpadlo je přesně stejného typu jako zakoupené.
· Z nového dílu je nutné předělat všechny krytky a ucpávky na vratný starý díl

Alternátory a startéry :
· Nutné dodat v originálním balení, ve kterém přišel díl nový
· Bez mechanického poškození
· Nejsou poškozené závity ani zalomené šrouby
· Skelet nesmí být příliš zkorodovaný a poškozený
· Z nového dílu je nutné předělat všechny krytky a ucpávky na vratný starý díl

Láhve pro chladící medium klimatizace:
· Vratné láhve jsou přijaty na základě dodaného protokolu regenerace,
· k vrácení jsou určeny pouze láhve o objemu 12kg, trvale označeny jednoznačně identifikací vlastníka
· Prázdné láhve jsou podrobeny analýze, během které se kontroluje:
· zda ventil není poškozený nebo nekompletní
· zda závitové hrdlo připojení není poškozeno
· zda láhev nemá žádné mechanické poškození ( vyhnutí, prasknutí, naříznutí atp.)
· zda má láhev originální nálepku

Brzdové třmeny:
· Brzdový třmen bude dodán v originálním obalu, ve kterém přišel díl nový
· Vracený třmen je kompletní, tak jak je zobrazen v katalogu
· Třmen nesmí být mechanicky poškozen, třmen nesmí nést velké známky koroze.
· Nemá poškozené a nadměrné opotřebované vedení třmenu a úchytné části,
· Nejsou poškozené závity, odvzdušňovací šrouby, držáky lanovodů.
· Vracený třmen je přesně stejného typu jako zakoupený.
· Z nového dílu je nutné předělat všechny krytky a ucpávky na vratný starý díl